Finsk rökbastu

RökbastunBastu av gammal finsk modell, använd både till bastubad och linberedning. Vid linberedning eldades i gråstensugnen i flera dygn, innan det varma linet bearbetades i en rad olika arbetsmoment. Eftersom dessa måste ske i rask följd, var det vanligt att kvinnorna från flera gårdar slog sig samman och hjälpte varandra. Bastun skänktes till Kollsberg 1928.