Om oss

FHF_logo

Hembygdsgården Kollsberg i Torsby förvaltas av medlemmarna i Fryksände Hembygdsförening som är en samhällsnyttig ideell förening.  Föreningen har till uppgift att utveckla och vidmakthålla hembygdsgården, samt vårda och berika bygdens kulturtraditioner. Vi vill visa, inte bara byggnader och föremål, utan även hur Fryksdalingarna för en tid sedan levde i vardag och fest.

De nästan 400 medlemmarna i Fryksände Hembygdsförening gör gemensamt ca 10.500 ideella arbetstimmar varje år för att föreningen och Kollsbergs Hembygdsgård skall fungera och ge glädje åt våra besökare.

Vill du bli medlem?

Ja, naturligtvis! Vi vill gärna ha fler medlemmar som vill vara delaktiga i vår verksamhet, du får dessutom vårt fina medlemsblad två gånger per år.

Välkommen!

Ring 0560-71861 eller skicka en e-post till:  kollsberg@telia.com och anmäl dig. Medlemsavgiften 2019 är 175 kr.
Betala avgiften till vårt bankgiro: 5637-1024 eller Swisha till 1235707047

Våra uppgifter.

Swish: 1235707047
Bankgiro: 5637-1024
Swift: HANDSEFF
IBAN: SE 6460000000000108016358
Organisationsnummer: 874000-2350

Styrelsen för Fryksände Hembygdsförening

  • Ordförande          Berit Juhl
  • Vice ordförande  Lena Carlgren
  • Kassör                  Anita Sandberg
  • Sekreterare         Anitha Rattfeldt
  • Ledamot              Monica Sylvander
  • Ersättare             Sigrid Olsson
  • Ersättare             Inga-Lill Kvarnlöf