Järnvägskiosken

JärnvägskioskenKiosken är en nybyggd, förminskad version av den kiosk som byggdes strax efter det att Torsby fått järnvägsförbindelse 1915. Orginalkiosken var i bruk fram till 1940.