Kölna

KölnanKölna från omkring 1800. Användes till torkning av den malt som sedan brukades vid hembränning och hembryggning. Torkningen av kornet skedde på övervåningen och tog ca ett dygn. Under tiden eldades det ständigt i gråstensugnen på bottenplanets jordgolv. Denna kölna skänktes till Hembygdsföreningen 1949.