Sätterbråten (rökstugan)

RökstuganByggd ca 1815 av ättlingar till invandrade finnar. Redan i slutet av 1500-talet kom de första finnarna. Deras byggnadstradition bevarades genom generationerna. Detta var den sista kvarvarande rökstugan i Fryksände socken, flyttad hit till Kollsberg 1924.

Det stora rummet värms av en stor gråstensugn, som lagrar värmen i flera dygn, innan det är dags för en ny eldning. Ugnen har ingen skorsten, utan röken och värmen kommer ut i rummet genom hålet i ugnens fasad. Röken breder ut sig under taket som ett värmande täcke. Maten tillagades, sedan glödande kol rakats ner i ”gruvan” nedanför eldningsöppningen och kokkärl då kunde ställas ovanpå. Matlagningen blev tidskrävande, tills man började bygga till den s k svenskstugan eller kåven. Där hade man öppen spis, enligt svensk modell, där man använde grytor direkt över öppen eld. I synnerhet under sommaren var detta praktiskt, då man inte behövde värma den stora stenugnen.