Timmerkoja

TimmerkojanTimmerkoja byggd omkring år 1920 enligt gammal byggnadstradition: en eldstad i mitten och kallas därför även för ”eldpallkoja”. Breda liggplatser (lavar) längs väggarna, där man låg tätt intill varandra på granrisbädd. Fötterna mot elden, huvudet mot väggen. Maten tillagades över den öppna elden. Många skogsarbetare bodde i sådana här kojor vintertid, då arbetet med skogsdrivning pågick. Timmerkojan skänktes till Hembygdsföreningen 1958.